ترکیب سفارشی

ما، مجموعه ارغوان، با بیش از هشت سال تجربه در تولید قهوه و خدمات مرتبط، به عنوان اولین تولید کننده قهوه در مریوان شناخته می‌شویم. با افتخاری که از همراهی شما داریم، بهترین مواد اولیه را انتخاب کرده و با استفاده از فرمول‌های خاص، قهوه با کیفیتی را ارائه می‌کنیم. هدف ما تأمین نیازهای شماست، بنابراین با ارائه ابزارهای مدرن و آموزش‌های لازم، شما را در تجربه‌ی بهترین قهوه‌ها همراهی می‌کنیم.

انتخاب نوع و نژاد قهوه

تنظیم درصد رست و ترکیب

ثبت سفارش و تحویل بسته

نژاد عربیکـــــا :

در اینجا میبایست نژاد قهوه عربیکا خود را در بین گزینه های مقابل انتخاب نمایید .

نژاد عربیکا *
 • خواستگاه: کلمبیـــــا

  رست : مدیوم

 • خواستگاه: برزیل

  رست : مدیوم

نژاد روبوســـتا :

در اینجا میبایست نژاد قهوه روبوستای خود را در بین گزینه های مقابل انتخاب نمایید .

نژاد روبوســـتا *
 • خواستگاه: اندونــزی

  رست : مدیوم

 • خواستگاه: ویتنـــام

  رست : مدیوم

 • خواستگاه: هنـــد

  رست : مدیوم

درصد ترکیب عربیکا :

میزان قهوه عربیکا در ترکیب سفارشی خود را به درصد انتخاب نمایید .

%

درصد ترکیب روبوستا :

میزان قهوه روبوستا در ترکیب سفارشی خود را به درصد انتخاب نمایید .

%

وزن بسته قهوه شما :

وزن بسته ترکیب سفارشی خود را از بین گزینه های مقابل انتخاب نمایید .

وزن بسته قهوه شما *
 • قهوه عربیکا و روبوستا

 • قهوه عربیکا و روبوستا

 • قهوه عربیکا و روبوستا

قیمت نهایی :

0.00
تومان